Αυτοψηλάφηση μαστών – Μαστογραφία

Ο καλύτερος γνώστης της δομής και τοπογραφίας των μαστών είναι η ίδια η γυναίκα. Η ίδια η γυναίκα όταν κάνει μπάνιο ή πριν ξαπλώσει μπορεί και πρέπει να κάνει αυτοψηλάφηση μαστών σε ορθία θέση μπροστά στον καθρέπτη και εν συνεχεία σε κατακεκλιμένη στάση. Έτσι η ίδια μπορεί να γνωρίζει άριστα το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα των μαστών, με ένα απλό κοίταγμα στον καθρέπτη, καθώς επίσης με την ψηλάφηση στις μασχαλιαίες χώρες, στους μαστούς και στη θηλαία άλω μπορεί να αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός ογκιδίου ≈ 1cm σκληρού ή μαλακού, επώδυνου ή ανώδυνου, κινητού ή προσκολλημένου.

Έτσι μπορεί να αποτανθεί αμέσως στο γυναικολόγο της για κατευθυντήριες οδηγίες και περαιτέρω εξετάσεις καθότι είναι ειδικός.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να της έχει δείξει ο γυναικολόγος τον τρόπο της αυτοεξέτασης και ο έλεγχος να γίνεται μετά και όχι λίγες μέρες πριν την περίοδο, γιατί τότε οι μαστοί είναι υπό τάση. Εκτός της αυτοψηλάφησης και της ψηλάφησης από το γυναικολόγο , υπάρχουν και απεικονιστικές μέθοδοι ελέγχου των μαστών,οι οποίες είναι:

α) Υπερηχογράφημα και 3D υπερηχογράφημα μαστών που μπορούν να κάνουν όλες οι γυναίκες , ανεξαρτήτου ηλικίας.

β) Μαστογραφία, η οποία γίνεται μετά την ηλικία των 35 – 40 ετών . Η πρώτη μαστογραφία φυλάσσεται «ως κόρη οφθαλμών» γιατί αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τις επόμενες μαστογραφίες , οι οποίες ακολουθούν μία ανά έτος . Απαγορεύεται η εκτέλεση μαστογραφίας σε γυναίκες κάτω των 30 ετών γιατί ο μαστός είναι πλούσιος σε αδενικό ιστό , πράγμα που δυσκολεύει τη σωστή ανάγνωση της μαστογραφίας και ο μαζικός αδένας είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία . Θα γίνει μαστογραφία σε γυναίκα ≤ 30 ετών όταν έχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό ή ύπαρξη ευρήματος που δεν μπορεί να αξιολογηθεί με το υπερηχογράφημα . Η μαστογραφία , καθώς και το υπερηχογράφημα , είναι ανώδυνες εξετάσεις.

γ) Ψηφιακή μαστογραφία, η οποία γίνεται από μαστογράφους νέας γενιάς , με μικρότερο ποσοστό ακτινοβολίας.

δ) Μαγνητική τομογραφία μαστών, η οποία είναι και αυτή ανώδυνη εξέταση και γίνεται επικουρικά της μαστογραφίας.