Μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1.Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με ήπια φαρμακευτική αγωγή ή και χωρίς χορήγηση φαρμάκων

2.Σπερματέγχυση με ήπια φαρμακευτική αγωγή ή και χωρίς χορήγηση αγωγής .

3.Εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα σε φυσικό κύκλο. Αυτό γίνεται όταν α/ η γυναίκα δεν επιθυμεί να πάρει φάρμακα β/ όταν είναι πτωχή απαντήτρια (poor responder) γ/ όταν έχουν προηγηθεί εξωσωματικές με διέγερση χωρίς όμως επιτυχία και δ/ όταν υπάρχει αντένδειξη στη λήψη φαρμάκων.

4.Εξωσωματική γονιμοποίηση με ορμονική διέγερση ωοθηκών.Σε αυτήν την μεθοδολογία γίνεται εξατομικευμένη χρήση πρωτοκόλλου για το βέλτιστο αποτέλεσμα και την αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (π.χ. στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών).

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη αντιμετώπιση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : www.gynaikology.gr ή  να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail : mdantoniouk@yahoo.com και στα τηλέφωνα : 6932-253724 & 210-6179340

Σκοπός μου είναι η πραγματοποίηση του ονείρου της κάθε γυναίκας να γίνει μητέρα!