Πότε πρέπει ένα ζευγάρι να ξεκινήσει να ερευνά πιθανούς παράγοντες υπογονιμότητας;

Η υπογονιμότητα είναι η μοναδική οντότητα στην ιατρική που εμπλέκει δύο άτομα και όχι ένα, όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας όταν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους με ελεύθερες επαφές και δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ηλικία της γυναίκας να μην υπερβαίνει τα 35 έτη. Άνω των 36 ετών, το χρονικό διάστημα μειώνεται στους 6 μήνες. Η ηλικία της γυναίκας παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είναι ίδια με αυτη των ωαρίων της. Οι εξετάσεις που συστήνονται για τη διερεύνηση των πιθανών αιτιών υπογονιμότητας είναι οι εξής:Για τον άνδρα, σπερμοδιάγραμμα κι εάν κριθεί απαραίτητο, καλλιέργεια σπέρματος, ορμονολογικός έλεγχος και υπέρηχος οσχέου.Για τη γυναίκα, υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων, ορμονολογικός έλεγχος κι εάν θεωρηθεί απαραίτητο, υστεροσαλπιγγογραφία, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, ανοσοβιολογικός έλεγχος, έλεγχος θρομβοφιλίας, καλλιέργεια κολπικού υγρού.