Πότε πρέπει ένα ζευγάρι να ξεκινήσει να ερευνά πιθανούς παράγοντες υπογονιμότητας;

Η υπογονιμότητα είναι η μοναδική οντότητα στην ιατρική που εμπλέκει δύο άτομα και όχι ένα, όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας όταν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα …

Μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1.Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με ήπια φαρμακευτική αγωγή ή και χωρίς χορήγηση φαρμάκων 2.Σπερματέγχυση με ήπια φαρμακευτική αγωγή ή και χωρίς χορήγηση αγωγής . 3.Εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα σε φυσικό κύκλο. Αυτό …

Παράγοντες γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας

Υπογονιμότητα χαρακτηρίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού για τεκνοποίηση μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους, που στη διάρκειά του το ζευγάρι είχε φυσιολογικές και ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Βασική προϋπόθεση η ηλικία …